ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ

DSC00503ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 21 ਕਮਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune