गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी

300px-GurdwaraBabaAtalRaiJiश्री gu{ hirgoib<d swihb ky spuZ bwbw Atl rwX jI (prlok gmn 1628 e~.) kI ám÷iq my< bny nOm<ijlw mInwr ko gu{ªwrw bwbw Atl rwX swihb jI pukwrw jwqw hY[ श्री gu{ hirgoib<d swihb jI ky spuZ bwbw Atl rwX jI nO vˆw~ kI AwXu my< prlok gmn kr gE Qwy[ anko AØp AwXu my< ‘bwbw jI’ krky pukwrw jwqw Qww[ Xh 108 Put ‚<cw ámrxwIX mInwr sn` 1778 sy 1784 e~. ky mDXáQw rwmgiFæXw srdwro< kI Aor sy bnwXw gXw Qww[ Xh kOlsr srovr ky iknwry pr iáQwq hY[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune